Acer platanoides Royal Red Crvenolisni javor mliječ

Acer platanoides Royal Red Crvenolisni javor mliječ

Ima jako atraktivno crveno krupno lišće i zanimljiv oblik krošnje.

Visina biljke: 12 – 15 m

Krošnja: krošnja Royal Reda je široko jajastog oblika

Tlo: odgovaraju mu svi tipovi tala.

Kategorija: Lišćari
Galerija