Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Brojni bijeli cvjetovi (lipanj – srpanj)

Visina: 8 – 12 m
Širina: 4 – 8 m

Godišnji prirast: 10 – 20 cm

Primjena:Kao pojedinačna biljka, u javnim parkovima

Kategorija: Lišćari
Galerija