Fraxinus excelsior Globosa Kuglasti jasen

Fraxinus excelsior Globosa Kuglasti jasen

Visina: do 5 m

Širina krošnje: do 4 m

Otporan je i na zimske i na ljetnje temperature našeg područja.

Tlo: Najviše mu odgovaraju duboka i sveža zemljišta na osunčanim položajima.

Kategorija: Lišćari
Galerija